Կրթության և գիտության նախարարություն
Գլխավոր էջ Կապ մեզ հետ
ՀՀ ԲՈԿ
Գլխավոր էջ
ՀՀ ԲՈԿ-ի մասին
Իրավական ակտեր
Անվանացանկ
Մասնագիտական քննությունների ծրագրեր
Պարբերականներ
Մասնագիտական խորհուրդ
Ցուցում ներ
ԲՈԿ-ի որոշում ներ
Արխիվ
Տարեկան ցուցանիշներ
Միջազգային կապեր
Հղում ներ


ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐԻ ՑԱՆԿ
ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐ ՇՆՈՐՀՈՂ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐԻ ՑԱՆԿ * / ըստ բնագավառի /

Խորհրդի անվանումը, համարը, խորհրդի նախագահը, գիտքարտուղարը Կազմակերպությունը, որտեղ գործում է խորհուրդը, հեռախոսահամարը Մասնագիտությունը, որով խորհուրդը իրավասու է կազմակերպել պաշտպանություն
ՖԻԶԻԿԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկայի - 050
Գ. Գևորգյան, Տ. Հարությունյան

Երևանի պետական համալսարան, 091-35-39-59, http://councils.ysu.am

Ա.01.01, Ա.01.02, Ա.01.05, Ա.01.06

Մաթեմատիկայի - 053
Վ. Զաքարյան, Ա. Բաբայան

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան, 093-50-39-26, www.polytech.am

Ա.01.01, Ա.01.02, Ա.01.04թ.

Մաթեմատիկական կիբեռնետիկայի - 044
Ա. Ալեքսանյան, Վ.Դումանյան

Երևանի պետական համալսարան, 091-40-99-41, http://councils.ysu.am 

 

Ա.01.07, Ա.01.09թ.

Մեխանիկա

Մեխանիկայի - 047
Լ. Աղալովյան, Ա. Սահակյան

ՀՀ ԳԱԱ Մեխանիկայի ինստիտուտ, 094-57-93-48, www.mechins.sci.am

Ա.02.01, Ա.02.04

Ֆիզիկա

Ֆիզիկայի - 024
Ա. Սիրունյան, Դ. Կարախանյան

Ա.Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա, 096-42-77-43, www.yerphy.am

Ա.04.02, Ա.04.16

Ֆիզիկայի - 049
Ռ. Մարտիրոսյան,Վ. Քալանթարյան

ՀՀ ԳԱԱ և Երևանի պետական համալսարան, 093-46-13-30, http://councils.ysu.am

Ա.03.02, Ա.04.02, Ա.04.03, Ա.04.05, Ա.04.07, Ա.04.10, Ա.04.21

Ֆիզիկայի - 021
Վ. Ցականով, Գ. Ամատունի

<<Քենդլ>> սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ, 093-38-19-70

Ա.04.20

ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Քիմիայի - 010
Վ. Թոփուզյան, Գ. Մակարյան

ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն, 094-27-93-03, www.stcopc.sci.am

Բ.00.03, Բ.00.06, Բ.00.10

Քիմիայի - 017
Լ. Թավադյան, Հ. Հակոբյան

ՀՀ ԳԱԱ Քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ, 093-51-82-13, www.chph.sci.am/council.htm

Բ.00.01, Բ.00.04

ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Կենսաֆիզիկայի - 051
Է. Գևորգյան, Մ. Փարսադանյան

Երևանի պետական համալսարան, 093-59-29-85, http://councils.ysu.am

Գ.00.02, Գ.00.04, Գ.00.15

Կենսատեխնոլոգիայի - 018
Ա. Սաղյան, Գ. Ավետիսովա

ՀՀ ԳԱԱ <<Հայկենսատեխնոլոգիա>> ԳԱԿ, 077-49-03-19, www.armbiotech

Գ.00.07

Կենսաքիմիայի - 042
Ս. Չաիլյան, Գ. Մկրտչյան

ՀՀ ԳԱԱ Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտ, 099-45-60-19, www.molbiol.sci.am

Գ.00.03, Գ.00.04

Բուսաբանության - 035
Ժ. Վարդանյան, Ա. Ղուկասյան

ՀՀ ԳԱԱ  Բուսաբանության ինստիտուտ, 010-62-82-11, http://botany.sci.am

Գ.00.05

Ֆիզիոլոգիայի - 023
Լ. Մանվելյան, Ն. Թադևոսյան

ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ, 091-65-51-05, http://physiol.sci.am

Գ.00.09

Կենդանաբանության - 036
Բ. Գաբրիելյան, Հ. Խաչատրյան

ՀՀ ԳԱԱ Կենդանաբանության և հիդրոէկոլոգիայի ԳԿ, 091-36-92-92, http://www.sczhe.sci.am/

Գ.00.08

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Գյուղատնտեսության մեքենայացման - 033
Ա. Թարվերդյան, Ա. Ամիրյան

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, 077-08-08-29, www.anau.am

Ե.05.01, Ե.18.01, Ե.20.01, Զ.01.01թ.

Էլեկտրատեխնիկայի - 038
Մ. Բաղդասարյան,Գ. Բարեղամյան

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան, 094-32-94-62, www.polytech.am

Ե.09.01թ., Ե.11.01թ.

Մեքենաշինության և մեքենագիտության - 034
Յու. Սարգսյան, Մ. Հարությունյան

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան, 093-99-88-40, www.polytech.am

Ե.02.01, Ե.02.03թ.

Կառավարման և ավտոմատացման - 032
Ս. Սիմոնյան, Լ Բունիաթյան

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան, 093-81-09-91, www.polytech.am

Ե.13.01, Ե.13.02

Ինֆորմատիկայի - 037
Յու. Շուքուրյան, Հ. Սարուխանյան

ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ, 093-89-89-58, www.iiap.sci.am

Ե.13.03, Ե.13.04, Ե.13.05

Ջրաբանության - 055
Հ. Թոքմաջյան, Հ. Քելեջյան

Ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ, 093-55-66-98, www.jhhi.am

Ե.23.05, ԻԴ.04.02

Մետալուրգիայի և նյութագիտության - 031
Ս. Աղբալյան, Ա. Հովհաննիսյան

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան, 093-50-05-04, www.polytech.am

Ե.16.01, Ե.16.02թ., ԻԴ.02.01թ.

Քիմիական տեխնոլոգիաների - 057
Ս. Դավթյան, Ս. Անտոնյան

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան, 099-77-72-49, www.polytech.am

Ե.17.01, Ե.17.04

Էներգետիկայի - 043
Ո. Մարուխյան, Ա. Գևորգյան

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան, www.polytech.am

Ե.14.03, Ե.14.01թ.

Ռադիոտեխնիկայի և էլեկտրոնիկայի - 046
Վ. Մելիքյան, Մ. Այվազյան

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան, www.polytech.am

Ե.12.03, Ե.27.01, Ե.12.01թ.

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ագրոնոմիայի - 011
Ա. Մելիքյան, Գ. Ավագյան

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, 094-40-61-61, www.anau.am

Զ.01.01, Զ.01.02

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հնագիտության և ազգագրության - 007
Պ. Ավետիսյան, Հ. Մելքոնյան

ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ, 093-47-04-04, www.archaeology.sci.am

Է.00.03, Է.00.04, Թ.00.06 թ.

Հայոց պատմության - 004
Ա. Մելքոնյան, Հ. Մուրադյան

ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ, 094-81-01-83, www.academhistory.am

Է.00.01, Է.00.05

Համաշխարհային պատմության - 006
Ռ. Սաֆրաստյան, Գ. Մարգարյան

ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ, 093-58-78-09, www.orient.sci.am

Է.00.02

Պատմագիտության - 068
Լ. Սարգսյան, Ա. Բալյան

Երևանի պետական համալսարան, 091-47-13-03, http://councils.ysu.am

 

Թ.00.05

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Տնտեսագիտության - 008
Ա. Դարբինյան, Ա. Սուվարյան

Հայ-Ռուսական համալսարան, 091-40-21-74, www.rau.am

Ը.00.02, Ը.00.06, Ը.00.03թ.

Տնտեսագիտության - 014
Յու. Սուվարյան, Ս. Գևորգյան

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան, 091-42-64-72, www.asue.am

Ը.00.01, Ը.00.02, Ը.00.03

Տնտեսագիտության - 015
Գ. Ղարիբյան, Ա. Առաքելյան

Երևանի պետական համալսարան, 091-43-64-03, http://councils.ysu.am

Ը.00.01, Ը.00.02, Ը.00.08

Տնտեսագիտության - 002
Է. Ղազարյան, Վ. Ալեքսանյան

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, 091-71-23-88, http://anau.am/

Ը.00.02թ.

Տնտեսագիտության - 060
Գ. Վահանյան, Լ. Ավետիսյան

Եվրոպական համալսարան, 099-70-18-96, www.eua.am

Ը.00.02թ.

ՓԻԼԻՍՈՓԱՅԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Փիլիսոփայության և սոցիոլոգիայի - 013
Հ. Միրզոյան, Գ. Սողոմոնյան

Երևանի պետական համալսարան, 077-79-55-80, http://councils.ysu.am

Թ.00.01, ԻԲ.00.01

Փիլիսոփայության - 062
Ռ. Ջիջյան, Ա. Գևորգյան

Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, www.armspu.am

Թ.00.01

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Լեզվաբանություն

Օտար լեզուների - 009
Ս. Գասպարյան, Ե. Երզնկյան

Երևանի պետական համալսարան, 091-85-19-96, http://councils.ysu.am

Ժ.02.07

Լեզվաբանության - 019
Լ. Հովհանիսյան, Ն. Սիմոնյան

ՀՀ ԳԱԱ Լեզվի ինստիտուտ, 091-73-21-80, www.language.sci.am

Ժ.02.01, Ժ.02.02

Սլավոնական լեզուների - 059
Ա. Խաչիկյան, Ա. Վարդանյան

Երևանի պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան, 093-79-80-90, www.brusov.am

Ժ.02.04, ԺԳ.00.02թ.

Գրականագիտություն

Գրականագիտության - 003
Վ. Դևրիկյան, Ս. Մարգարյան

ՀՀ ԳԱԱ Գրականության ինստիտուտ, 093-24-60-44, www.litinst.sci.am

Ժ.01.01, Ժ.01.02, Ժ.01.05

Գրականագիտության - 012
Ժ. Քալանթարյան, Ա. Մակարյան

Երևանի պետական համալսարան, 091-40-21-51, http://councils.ysu.am

Ժ.01.01, Ժ.01.02, Ժ.01.03թ., Ժ.01.06թ.

Արտասահմանյան գրականության - 066
Ա. Առաքելյան, Շ. Թամրազյան

Երևանի պետական համալսարան, http://councils.ysu.am

Ժ.01.07

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Իրավագիտության - 001
Գ.Ղազինյան, Ա.Մանասյան

Երևանի պետական համալսարան, http://councils.ysu.am

ԺԲ.00.01, ԺԲ.00.02, ԺԲ.00.04, ԺԲ.00.03թ., ԺԲ.00.05թ.

Իրավագիտության - 041
Ա. Հարությունյան, Հ. Ստեփանյան

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա, 094-40-03-22, http://www.paara.am/

ԺԲ.00.02

Իրավագիտության - 063
Ս. Ավետիսյան, Ջ. Հայրապետյան

Հայ-Ռուսական համալսարան, 091-62-17-67, www.rau.am

ԺԲ.00.01, ԺԲ.00.05, ԺԲ.00.03թ., ԺԲ.00.04թ.

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Մանկավարժության - 020
Մ. Աստվածատրյան, Ա. Սվաջյան

Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, 091-37-15-85, www.armspu.am

ԺԳ.00.01, ԺԳ.00.02

Մանկավարժության - 065
Ն. Հարությունյան, Ա. Ղազարյան

Երևանի պետական համալսարան, 093-88-77-60, http://councils.ysu.am

ԺԳ.00.01, ԺԳ.00.02

ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Առողջապահության կազմակերպման - 045
Լ. Ավետիսյան, Ա. Հայրապետյան

Երևանի պետական բժշկական համալսարան, 093-64-34-64, www.ysmu.am

ԺԴ.00.05, ԺԴ.00.16, ԺԴ.00.17

Տեսական բժշկության - 026
Ա. Ազնաուրյան, Ա. Տեր-Մարկոսյան

Երևանի պետական բժշկական համալսարան, 093-54-10-59, www.ysmu.am

ԺԴ.00.09, ԺԴ.00.10, ԺԴ.00.14

Թերապիայի - 028
Կ. Ադամյան, Լ. Թունյան

Երևանի պետական բժշկական համալսարան, 091-41-10-81, www.ysmu.am

ԺԴ.00.03, ԺԴ.00.04, ԺԴ.00.06, ԺԴ.00.07

Մանկաբարձագինեկոլոգիայի և ուռուցքաբանության - 061
Ռ. Աբրահամյան, Տ. Ավագյան

Երևանի պետական բժշկական համալսարան, 098-42-60-70, www.ysmu.am

ԺԴ.00.01, ԺԴ.00.08

Ակնաբանություն, ԼՕՌ, ստոմատոլոգիայի - 025
Ա. Շաքարյան, Մ. Մարգարյան

Երևանի պետական բժշկական համալսարան, 093-40-72-57, www.ysmu.am

ԺԴ.00.12, ԺԴ.00.18, ԺԴ.00.19

Վիրաբուժության - 027
Զ. Տեր-Ավետիքյան, Ի. Մալխասյան

Երևանի պետական բժշկական համալսարան, 091-45-62-75, www.ysmu.am

ԺԴ.00.13, ԺԴ.00.15

ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Անասնաբուժության և անասնաբուծության - 022
Յու. Մարմարյան, Ա. Բադալյան

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան, 091-83-91-03, www.asau.am

Զ.02.01, ԺԶ.00.01

ԱՐՎԵՍՏԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Արվեստագիտության - 016
Հ. Հովհաննիսյան, Ա. Ասատրյան

ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ, 093-84-16-83, www.arts.sci.am

ԺԷ.00.02, ԺԷ.00.01թ., ԺԷ.00.03թ., ԺԸ.00.01թ.

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

Ճարտարապետության և շինարարության - 030
Գ. Գալստյան, Ս. Թովմասյան

Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան, 091-42-75-99, www.nuaca.am

ԺԸ.00.01, Ե.23.01, Ե.23.02, Ե.23.03, Ե.23.06թ.

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Քաղաքագիտության - 056
Հ. Քոթանջյան, Զ. Ասատրյան

ՀՀ ՊՆ Պաշտպանական ազգային հետազոտական համալսարան, 094-80-81-18, www.razmavaraget.wordpress.com

ԻԳ.00.01, ԻԳ.00.02

ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՐԿՐԻ ՄԱՍԻՆ

Երկրաբանության - 054
Ռ. Ջրբաշյան, Հ. Շահինյան

ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ, 091-81-22-02, www.geology.am

ԻԴ.01.01, ԻԴ.01.08

Երկրագիտության - 005
Վ. Վարդանյան, Մ. Գրիգորյան

Երևանի պետական համալսարան, 099-65-58-10, http://councils.ysu.am

ԻԴ.01.01, ԻԴ.03.01, ԻԴ.04.01

Երկրաֆիզիկայի - 040
Ս. Հովհաննիսյան, Ջ. Կարապետյան

ՀՀ ԳԱԱ Երկրաֆիզիկայի և ինժեներային սեյսմաբանության ինստիտուտ, 094-79-85-80,  www.iges.am

ԻԴ.01.08

ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Աստվածաբանության - 058
Գ. Համբարձումյան, Գ. Տեր-Վարդանյան

Գևորգյան հոգևոր ճեմարան

ԻԵ.00.01թ.

ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Տես` Փիլիսոփայության և սոցիոլոգիայի - 013

ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հոգեբանության - 064
Ս. Գևորգյան, Կ. Վարդանյան

Հայկական պետական մանկավարժական համալսարան, 091-56-13-06, http://www.armspu.am/

ԺԹ.00.01, ԺԹ.00.03Copyright 2009-2018 © SCC, All rights reserved. Coding by ASNET-AM