Կրթության և գիտության նախարարություն
Գլխավոր էջ Կապ մեզ հետ
ՀՀ ԲՈԿ
Գլխավոր էջ
ՀՀ ԲՈԿ-ի մասին
Իրավական ակտեր
Անվանացանկ
Մասնագիտական քննությունների ծրագրեր
Պարբերականներ
Մասնագիտական խորհուրդ
Ցուցում ներ
ԲՈԿ-ի որոշում ներ
Արխիվ
Տարեկան ցուցանիշներ
Միջազգային կապեր
Հղում ներ


ԲՈԿ-Ի ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐ
Թեկնածուի գիտական աստիճանների շնորհման որոշումներ
Բեռնել
Դոկտորի գիտական աստիճանների շնորհման որոշումներ
Բեռնել
Դոցենտի գիտական կոչումների շնորհման որոշումներ
Բեռնել
Պրոֆեսորի գիտական կոչումների շնորհման որոշումներ
Բեռնել
Copyright 2009-2018 © SCC, All rights reserved. Coding by ASNET-AM