Կրթության և գիտության նախարարություն
Գլխավոր էջ Կապ մեզ հետ
ՀՀ ԲՈԿ
Գլխավոր էջ
ՀՀ ԲՈԿ-ի մասին
Իրավական ակտեր
Անվանացանկ
Մասնագիտական քննությունների ծրագրեր
Պարբերականներ
Մասնագիտական խորհուրդ
Ցուցում ներ
ԲՈԿ-ի որոշում ներ
Արխիվ
Տարեկան ցուցանիշներ
Միջազգային կապեր
Հղում ներ


ԱՐԽԻՎ
Նախորդ որոշում ները 3 ամսվա կտրվածքով
Թեկնածուի գիտական աստիճանների շնորհման որոշումներ
Բեռնել
Դոկտորի գիտական աստիճանների շնորհման որոշումներ
Բեռնել
Դոցենտի գիտական կոչումների շնորհման որոշումներ
Բեռնել
Պրոֆեսորի գիտական կոչումների շնորհման որոշումներ
Բեռնել
2014թ. ՀՀ ԲՈՀ-ում բեկանված կամ մասնագիտական խորհուրդներ կրկնական քննարկման վերադարձված աշխատանքների ցուցակ
Բեռնել
2015թ. ՀՀ ԲՈՀ-ում բեկանված կամ մասնագիտական խորհուրդներ կրկնական քննարկման վերադարձված աշխատանքների ցուցակ
Բեռնել
2016թ. ՀՀ ԲՈՀ-ում չհաստատված կամ մասնագիտական խորհուրդներ կրկնական քննարկման վերադարձված աշխատանքների ցուցակ
Բեռնել
Մի շարք մասնագիտական խորհուրդներին նկատողություն հայտարարելու մասին
Բեռնել
2017թ. ՀՀ ԲՈՀ-ում չհաստատված կամ մասնագիտական խորհուրդներ կրկնական քննարկման վերադարձված աշխատանքների ցուցակ
Բեռնել
Copyright 2009-2018 © SCC, All rights reserved. Coding by ASNET-AM