Կրթության և գիտության նախարարություն
Գլխավոր էջ Կապ մեզ հետ
ՀՀ ԲՈԿ
Գլխավոր էջ
ՀՀ ԲՈԿ-ի մասին
Իրավական ակտեր
Անվանացանկ
Մասնագիտական քննությունների ծրագրեր
Պարբերականներ
Մասնագիտական խորհուրդ
Ցուցում ներ
ԲՈԿ-ի որոշում ներ
Արխիվ
Տարեկան ցուցանիշներ
Միջազգային կապեր
Հղում ներ


ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԵՐ
Ա.00.00 Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ

Ա.01.00 Մաթեմատիկա
Ա.01.01-Ա.01.09
Բեռնել
Ա.02.00 Մեխանիկա
Ա.02.01-Ա.02.04
Բեռնել
Ա.03.00 Աստղագիտություն
Ա.03.01-Ա.03.02
Բեռնել
Ա.04.00 Ֆիզիկա
Ա.04.02-Ա.04.21
Բեռնել
Բ.00.00 Քիմիական գիտություններ

Բ.00.01-Բ.00.10
Բեռնել
Գ.00.00 Կենսաբանական գիտություններ

Գ.00.02-Գ.00.09, Գ.00.15
Բեռնել
Ե.00.00 Տեխնիկական գիտություններ

Ե.01.00 Կիրառական երկրաչափություն և ճարտարագիտական գրաֆիկա
Ե.01.01
Բեռնել
Ե.02.00 Մեքենաշինություն և մեքենագիտություն
Ե.02.01- Ե.02.03
Բեռնել
Ե.05.00 Տրանսպորտային, լեռնային և շինարարական մեքենաշինություն
Ե.05.01
Բեռնել
Ե.09.00 Էլեկտրատեխնիկա
Ե.09.01
Բեռնել
Ե.11.00 Սարքաշինություն, չափագիտություն և ինֆորմացիոն չափիչ սարքեր
Ե.11.01-Ե.11.17
Բեռնել
Ե.12.00 Ռադիոտեխնիկա և կապ
Ե.12.01-Ե.12.03
Բեռնել
Ե.13.00 Ինֆորմատիկա, հաշվողական տեխնիկա և ավտոմատացում
Ե.13.01-Ե.13.05
Բեռնել
Ե.14.00 Էներգետիկա
Ե.14.01-Ե.14.04
Բեռնել
Ե.16.00 Մետալուրգիա և նյութագիտություն
Ե.16.01-Ե.16.02
Բեռնել
Ե.17.00 Քիմիական տեխնոլոգիա
Ե.17.01-Ե.17.04
Բեռնել
Ե.18.00 Պարենամթերքի տեխնոլոգիա
Ե.18.01
Բեռնել
Ե.19.00 Թեթև արդյունաբերության նյութերի և արտադրանքների տեխնոլոգիա
Ե.19.01
Բեռնել
Ե.20.00 Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում և մեքենաներ
Ե.20.01
Բեռնել
Ե.23.00 Շինարարություն
Ե.23.01-Ե.23.06
Բեռնել
Ե.27.00 Էլեկտրոնիկա
Ե.27.01
Բեռնել
Զ.00.00 Գյուղատնտեսական գիտություններ

Զ.01.00 Ագրոնոմիա
Զ.01.01-Զ.01.02
Բեռնել
Զ.02.00 Անասնաբուծություն
Զ.02.01
Բեռնել
Է.00.00 Պատմական գիտություններ

Է.00.01-Է.00.05
Բեռնել
Ը.00.00 Տնտեսագիտություն

Ը.00.01-Ը.00.08
Բեռնել
Թ.00.00 Փիլիսոփայական գիտություններ

Է.00.01-Թ.00.06
Բեռնել
Ժ.00.00 Բանասիրական գիտություններ

Ժ.01.00 Գրականագիտություն
Ժ.01.01-Ժ.01.09
Բեռնել
Ժ.02.00 Լեզվաբանություն
Ժ.02.01-Ժ.02.04
Բեռնել
ԺԲ.00.00 Իրավաբանական գիտություններ

ԺԲ.00.01-ԺԲ.00.06
Բեռնել
ԺԳ.00.00 Մանկավարժական գիտություններ

ԺԳ.00.01-ԺԳ.00.02
Բեռնել
ԺԴ.00.00 Բժշկական գիտություններ

ԺԴ.00.01-ԺԴ.00.21
Բեռնել
ԺԵ.00.00 Դեղագործական գիտություններ

ԺԵ.00.01
Բեռնել
ԺԶ.00.00 Անասնաբուժական գիտություններ

ԺԶ.00.01
Բեռնել
ԺԷ.00.00 Արվեստագիտություն

ԺԷ.00.01-ԺԷ.00.03
Բեռնել
ԺԸ.00.00 Ճարտարապետություն

ԺԸ.00.01
Բեռնել
ԺԹ.00.00 Հոգեբանական գիտություններ

ԺԹ.00.01-ԺԹ.00.04
Բեռնել
Ի.00.00 Ռազմական գիտություններ

ԻԲ.00.00 Սոցիոլոգիական գիտություններ

ԻԲ.00.01
Բեռնել
ԻԳ.00.00 Քաղաքական գիտություններ

ԻԳ.00.01-ԻԳ.00.02
Բեռնել
ԻԴ.00.00 Գիտություններ Երկրի մասին

ԻԴ.01.00 Երկրաբանություն
ԻԴ.01.01-ԻԴ.01.08
Բեռնել
ԻԴ.02.00 Ընդերքաբանություն
ԻԴ.02.01
Բեռնել
ԻԴ.03.00 Աշխարհագրություն
ԻԴ.03.01
Բեռնել
ԻԴ.04.00 Երկրաբնապահպանություն
ԻԴ.04.01-ԻԴ.04.02
Բեռնել
ԻԵ.00.00 Աստվածաբանություն

Copyright 2009-2018 © SCC, All rights reserved. Coding by ASNET-AM