Կրթության և գիտության նախարարություն
Գլխավոր էջ Կապ մեզ հետ
ՀՀ ԲՈՀ
Գլխավոր էջ
ՀՀ ԲՈՀ-ի մասին
Իրավական ակտեր
Անվանացանկ
Մասնագիտական քննությունների ծրագրեր
Պարբերականներ
Մասնագիտական խորհուրդ
Ցուցում ներ
ԲՈՀ-ի որոշում ներ
Արխիվ
Տարեկան ցուցանիշներ
Միջազգային կապեր
Հղում ներ


ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
17.05.2016
Ի գիտություն մասնագիտական խորհուրդներին, ասպիրանտներին և հայցորդներին

Ատենախոսության հիմնական արդյունքները և դրույթները պետք է հրատարակվեն միջազգային նշանակություն ունեցող գրախոսվող գիտական հրատարակություններում և ԲՈՀ-ի սահմանած ցուցակում ընդգրկված հրատարակություններում:

ԲՈՀ-ի ցուցակում ընդգրկված են պարբերականներ, որոնք հրատարակվում են տարեկան առնվազն երկու անգամ, և ժողովածուներ, որոնք հրատարակվում են տարեկան մեկ անգամ:

Ինչ վերաբերում է գիտաժողովների նյութերին, ապա յուրաքանչյուր պաշտպանության համար ներկայացված հոդվածների ցուցակում կարող է ընդգրկվել միայն մեկ նմանատիպ հոդված, եթե տվյալ ժողովածուն հրատարակվել է որևէ բուհի կամ գիտական կազմակերպության  երաշխավորությամբ:

Copyright 2009-2017 © SCC, All rights reserved. Coding by ASNET-AM