Կրթության և գիտության նախարարություն
Գլխավոր էջ Կապ մեզ հետ
ՀՀ ԲՈՀ
Գլխավոր էջ
ՀՀ ԲՈՀ-ի մասին
Իրավական ակտեր
Անվանացանկ
Մասնագիտական քննությունների ծրագրեր
Պարբերականներ
Մասնագիտական խորհուրդ
Ցուցում ներ
ԲՈՀ-ի որոշում ներ
Արխիվ
Տարեկան ցուցանիշներ
Միջազգային կապեր
Հղում ներ


ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
23.02.2018
2018թ. ՀՀ ԲՈՀ-ում չհաստատված կամ մասնագիտական խորհուրդներ կրկնական քննարկման վերադարձված աշխատանքների ցուցակ

1 - Երկրաբանություն -005 - ԵՊՀ
1 - Լեզվաբանություն -019 - ՀՀ ԳԱԱ
1 - Կենսաբանություն -023 - ՀՀ ԳԱԱ (1 դոկտորական)
1 - Տեխնիկական -030 - ՃՇՀԱՀ
1 - Տեխնիկական -032 - ՀԱՊՀ
1 - Իրավաբանություն -063 - Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան
 _________________________________________________________________

Ընդամենը` 6 աշխատանք 

Copyright 2009-2018 © SCC, All rights reserved. Coding by ASNET-AM