Կրթության և գիտության նախարարություն
Գլխավոր էջ Կապ մեզ հետ
ՀՀ ԲՈԿ
Գլխավոր էջ
ՀՀ ԲՈԿ-ի մասին
Իրավական ակտեր
Անվանացանկ
Մասնագիտական քննությունների ծրագրեր
Պարբերականներ
Մասնագիտական խորհուրդ
Ցուցում ներ
ԲՈԿ-ի որոշում ներ
Արխիվ
Տարեկան ցուցանիշներ
Միջազգային կապեր
Հղում ներ


ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
08.06.2018
2018թ. ՀՀ ԲՈԿ-ում չհաստատված կամ մասնագիտական խորհուրդներ կրկնական քննարկման վերադարձված աշխատանքների ցուցակ

3 - Երկրաբանություն, Աշխարհագրություն -005 - ԵՊՀ
1 - Տնտեսագիտություն -014 - ՀՊՏՀ
1 - Լեզվաբանություն -019 - ՀՀ ԳԱԱ
2 - Մանկավարժություն -020 - ՀՊՄՀ
1 - Կենսաբանություն -023 - ՀՀ ԳԱԱ (1 դոկտորական)
1 - Տեխնիկական -030 - ՃՇՀԱՀ
1 - Տեխնիկական -032 - ՀԱՊՀ
1 - Բժշկություն -061 - ԵրՊԲՀ
1 - Իրավաբանություն -063 - Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան
1 - Մանկավարժություն -065 - ԵՊՀ
 _________________________________________________________________

Ընդամենը` 13 աշխատանք 

Copyright 2009-2018 © SCC, All rights reserved. Coding by ASNET-AM