Կրթության և գիտության նախարարություն
Գլխավոր էջ Կապ մեզ հետ
ՀՀ ԲՈՀ
Գլխավոր էջ
ՀՀ ԲՈՀ-ի մասին
Իրավական ակտեր
Անվանացանկ
Մասնագիտական քննությունների ծրագրեր
Պարբերականներ
Մասնագիտական խորհուրդ
Ցուցում ներ
ԲՈՀ-ի որոշում ներ
Արխիվ
Տարեկան ցուցանիշներ
Միջազգային կապեր
Հղում ներ


ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
05.10.2017
2017թ. ՀՀ ԲՈՀ-ում չհաստատված կամ մասնագիտական խորհուրդներ կրկնական քննարկման վերադարձված աշխատանքների ցուցակ

1 - Իրավաբանություն - 001 - ԵՊՀ
6 - Գրականություն -003 - ՀՀ ԳԱԱ (1 դոկտորական)
2 - Պատմություն - 004 - ՀՀ ԳԱԱ (1 դոկտորական)
1 - Լեզվաբանություն - 009 - ԵՊՀ
1 - Գյուղատնտեսություն - 011 - ՀԱԱՀ
1 - Գրականություն - 012 - ԵՊՀ
3 - Տնտեսագիտություն - 015 - ԵՊՀ
1 - Լեզվաբանություն -019 - ՀՀ ԳԱԱ (1 դոկտորական)
3 - Մանկավարժություն - 020 - ՀՊՄՀ (1 դոկտորական)
2 - Բժշկություն - 028 - ԵրՊԲՀ
1 - Տեխնիկական - 037 - ՀՀ ԳԱԱ
1 - Ֆիզմաթ. - 044 - ԵՊՀ (1 դոկտորական)
1 - Ֆիզմաթ. - 053 - ՀԱՊՀ (1 դոկտորական)
1 - Իրավաբանություն - 063 - Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարան
1 - Հոգեբանություն - 064 - ՀՊՄՀ
2 - Մանկավարժություն - 065 - ԵՊՀ (2 դոկտորական)

 _________________________________________________________________

Ընդամենը` 28 աշխատանք 

Copyright 2009-2017 © SCC, All rights reserved. Coding by ASNET-AM