Կրթության և գիտության նախարարություն
Գլխավոր էջ Կապ մեզ հետ
ՀՀ ԲՈԿ
Գլխավոր էջ
ՀՀ ԲՈԿ-ի մասին
Իրավական ակտեր
Անվանացանկ
Մասնագիտական քննությունների ծրագրեր
Պարբերականներ
Մասնագիտական խորհուրդ
Ցուցում ներ
ԲՈԿ-ի որոշում ներ
Արխիվ
Տարեկան ցուցանիշներ
Միջազգային կապեր
Հղում ներ


ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
15.01.2018
Ի գիտություն. Նախկինում ՀՀ ԲՈՀ-ի ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրապարակման համար ընդունելի հրատարակությունների ցուցակում ընդգրկված պարբերականներում հրապարակված գիտական հոդվածներն ընդունելի են անկախ այն հանգամանքից, թե այդ պարբերականն այժմ ՀՀ ԲՈՀ-ի ցուցակում է, թե՝ ոչ:
Copyright 2009-2018 © SCC, All rights reserved. Coding by ASNET-AM