Կրթության և գիտության նախարարություն
Գլխավոր էջ Կապ մեզ հետ
ՀՀ ԲՈԿ
Գլխավոր էջ
ՀՀ ԲՈԿ-ի մասին
Իրավական ակտեր
Անվանացանկ
Մասնագիտական քննությունների ծրագրեր
Պարբերականներ
Մասնագիտական խորհուրդ
Ցուցում ներ
ԲՈԿ-ի որոշում ներ
Արխիվ
Տարեկան ցուցանիշներ
Միջազգային կապեր
Հղում ներ


ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
21.11.2017
Գիտական հոդվածների տպագրությանը նպաստելու համար կայքում տեղադրվում է ռուսական այն բոլոր գիտական ամսագրերի ցուցակը, որոնք ընդգրկված են Web of Science կամ Scopus շտեմարաններից որևէ մեկում (տես Ցուցումներ)
Copyright 2009-2018 © SCC, All rights reserved. Coding by ASNET-AM