Կրթության և գիտության նախարարություն
Գլխավոր էջ Կապ մեզ հետ
ՀՀ ԲՈԿ
Գլխավոր էջ
ՀՀ ԲՈԿ-ի մասին
Իրավական ակտեր
Անվանացանկ
Մասնագիտական քննությունների ծրագրեր
Պարբերականներ
Մասնագիտական խորհուրդ
Ցուցում ներ
ԲՈԿ-ի որոշում ներ
Արխիվ
Տարեկան ցուցանիշներ
Միջազգային կապեր
Հղում ներ


ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
26.12.2017
Ի գիտություն մասնագիտական խորհուրդների նախագահներին

2017 թվականի նոյեմբերի 1-ից հետո կայացած պաշտպանությունների համար խորհրդի անդամներին և ընդդիմախոսներին վճարել.

-         խորհրդի նախագահին 7000 դրամ

-         խորհրդի գիտքարտուղարին 7000 դրամ

-         նախնական քննարկման հանձնաժողովի անդամներին 7000 – ական դրամ

-         պաշտոնական ընդդիմախոսներին թեկնածուականի համար  20000 – ական դրամ

պաշտոնական ընդդիմախոսներին դոկտորականի համար 25000 – ական դրամ:

Copyright 2009-2018 © SCC, All rights reserved. Coding by ASNET-AM