Կրթության և գիտության նախարարություն
Գլխավոր էջ Կապ մեզ հետ
ՀՀ ԲՈՀ
Գլխավոր էջ
ՀՀ ԲՈՀ-ի մասին
Իրավական ակտեր
Անվանացանկ
Մասնագիտական քննությունների ծրագրեր
Պարբերականներ
Մասնագիտական խորհուրդ
Ցուցում ներ
ԲՈՀ-ի որոշում ներ
Արխիվ
Տարեկան ցուցանիշներ
Միջազգային կապեր
Հղում ներ


ՀՀ ԲՈՀ

Հայաստանի Հանրապետության Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովը կոչված է համակարգելու Հայաստանում գիտական որակավորման պարբերական գործընթացը, պահպանելու սահմանված պետական չափանիշները, գիտնականներին հանձնելու համապատասխան գիտական աստիճանի և գիտական կոչման վկայագրեր, ինչպես նաև զարգացնելու  միջազգային կապերը տվյալ բնագավառում:


ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
07.12.2017 2017թ. ՀՀ ԲՈՀ-ում չհաստատված կամ մասնագիտական խորհուրդներ կրկնական քննարկման վերադարձված աշխատանքների ցուցակ
21.11.2017 Գիտական հոդվածների տպագրությանը նպաստելու համար կայքում տեղադրվում է ռուսական այն բոլոր գիտական ամսագրերի ցուցակը, որոնք ընդգրկված են Web of Science կամ Scopus շտեմարաններից որևէ մեկում (տես Ցուցումներ)
27.09.2017 ԲՈՀ-ի խորհրդի 2017թ. սեպտեմբերի 11-ի նիստի որոշումներ
07.06.2017 Հաստատված են մասնագիտական քննությունների ծրագրերը և տեղադրված են սույն կայքում: Խնդրում ենք քննությունների հարցաթերթիկները կազմելիս առաջնորդվել համապատասխան ծրագրերով:
26.05.2017 Ի գիտություն գիտնականներին և հայցորդներին
16.03.2017 Ի գիտություն. Նախկինում ՀՀ ԲՈՀ-ի ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրապարակման համար ընդունելի հրատարակությունների ցուցակում ընդգրկված պարբերականներում հրապարակված գիտական հոդվածներն ընդունելի են անկախ այն հանգամանքից, թե այդ պարբերականն այժմ ՀՀ ԲՈՀ-ի ցուցակում է, թե՝ ոչ:
13.02.2017 Ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար գիտական հրատարակությունների մասին /տեղադրված է նոր ցուցակը՝ տես <<Պարբերականներ>>/
17.05.2016 Ի գիտություն մասնագիտական խորհուրդներին, ասպիրանտներին և հայցորդներին
11.01.2016 Ի գիտություն մասնագիտական խորհուրդների գիտքարտուղարներին և հայցորդներին. Ատենախոսության էլեկտրոնային տարբերակը ԲՈՀ ներկայացնել Microsoft Word 2003, Unicode, GHEA Grapalat տառատեսակով
23.09.2015 ՀՐԱՀԱՆԳ. մասնագիտական խորհուրդների գիտքարտուղարներին
09.04.2015 Հղումներ բաժնում տեղադրված են Web of Science և Scopus շտեմարանների կայք էջերի հասցեները
08.04.2015 Ցուցումներ բաժնում տեղադրված է գիտական ղեկավար նշանակվելու թույլտվություն ստացած գիտությունների թեկնածուների ցուցակը
23.03.2015 Ցուցումներ բաժնում տեղադրված է <<Ատենախոսությունների թեմաները հաստատող հիմնարկների ցուցակը>>
04.02.2015 Ի գիտություն բոլոր մասնագիտական խորհուրդներին, ասպիրանտներին և հայցորդներին. սեղմագրի առավելագույն ծավալը համարել` թեկնածուական աշխատանքի համար 22 էջ, դոկտորական աշխատանքի համար` 38 էջ

Copyright 2009-2017 © SCC, All rights reserved. Coding by ASNET-AM