Կրթության և գիտության նախարարություն
Գլխավոր էջ Կապ մեզ հետ
ՀՀ ԲՈՀ
Գլխավոր էջ
ՀՀ ԲՈՀ-ի մասին
Իրավական ակտեր
Անվանացանկ
Պարբերականներ
Մասնագիտական խորհուրդ
Ցուցում ներ
ԲՈՀ-ի որոշում ներ
Արխիվ
Տարեկան ցուցանիշներ
Միջազգային կապեր
Հղում ներ


ՀՀ ԲՈՀ

Հայաստանի Հանրապետության Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովը կոչված է համակարգելու Հայաստանում գիտական որակավորման պարբերական գործընթացը, պահպանելու սահմանված պետական չափանիշները, գիտնականներին հանձնելու համապատասխան գիտական աստիճանի և գիտական կոչման վկայագրեր, ինչպես նաև զարգացնելու  միջազգային կապերը տվյալ բնագավառում:


ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
17.05.2016 Ի գիտություն մասնագիտական խորհուրդներին, ասպիրանտներին և հայցորդներին
17.05.2016 2016թ. ՀՀ ԲՈՀ-ում չհաստատված կամ մասնագիտական խորհուրդներ կրկնական քննարկման վերադարձված աշխատանքների ցուցակ
04.04.2016 ՀՀ Գիտական աստիճանաշնորհման կանոնակարգում կատարվել են փոփոխություններ
25.01.2016 2016թ. հաստատված Ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների ու դրույթների հրատարակման համար ընդունելի պարբերականների ցուցակը (տես` Պարբերականներ)
11.01.2016 Ի գիտություն մասնագիտական խորհուրդների գիտքարտուղարներին և հայցորդներին. Ատենախոսության էլեկտրոնային տարբերակը ԲՈՀ ներկայացնել Microsoft Word 2003, Unicode, GHEA Grapalat տառատեսակով
23.09.2015 ՀՐԱՀԱՆԳ. մասնագիտական խորհուրդների գիտքարտուղարներին
09.04.2015 Հղումներ բաժնում տեղադրված են Web of Science և Scopus շտեմարանների կայք էջերի հասցեները
08.04.2015 Ցուցումներ բաժնում տեղադրված է գիտական ղեկավար նշանակվելու թույլտվություն ստացած գիտությունների թեկնածուների ցուցակը
23.03.2015 Ցուցումներ բաժնում տեղադրված է <<Ատենախոսությունների թեմաները հաստատող հիմնարկների ցուցակը>>
04.02.2015 Ի գիտություն բոլոր մասնագիտական խորհուրդներին, ասպիրանտներին և հայցորդներին. սեղմագրի առավելագույն ծավալը համարել` թեկնածուական աշխատանքի համար 22 էջ, դոկտորական աշխատանքի համար` 38 էջ
20.01.2014 ՀՀ ԿԳ նախարարի 20.01.2014թ. հ. 33-Ա/Ք հրամանը <<Ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար գիտական հրատարակություններին ներկայացվող պահանջները սահմանելու մասին>>

Copyright 2009-2016 © SCC, All rights reserved. Coding by ASNET-AM