Կրթության և գիտության նախարարություն
Գլխավոր էջ Կապ մեզ հետ
ՀՀ ԲՈԿ
Գլխավոր էջ
ՀՀ ԲՈԿ-ի մասին
Իրավական ակտեր
Անվանացանկ
Մասնագիտական քննությունների ծրագրեր
Պարբերականներ
Մասնագիտական խորհուրդ
Ցուցում ներ
ԲՈԿ-ի որոշում ներ
Արխիվ
Տարեկան ցուցանիշներ
Միջազգային կապեր
Հղում ներ


ՀՀ ԲՈԿ

Հայաստանի Հանրապետության Բարձրագույն որակավորման կոմիտեն կոչված է համակարգելու Հայաստանում գիտական որակավորման պարբերական գործընթացը, պահպանելու սահմանված պետական չափանիշները, գիտնականներին հանձնելու համապատասխան գիտական աստիճանի և գիտական կոչման վկայագրեր, ինչպես նաև զարգացնելու  միջազգային կապերը տվյալ բնագավառում:


ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
19.09.2018 Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ռեկտորներին և գիտական կազմակերպությունների ղեկավարներին
11.09.2018 ԲՈԿ-ի մասնագիտական խորհուրդներին
31.08.2018 ԲՈԿ-ի մասնագիտական խորհուրդների գործունեությունը դադարեցնելու մասին
08.06.2018 2018թ. ՀՀ ԲՈԿ-ում չհաստատված կամ մասնագիտական խորհուրդներ կրկնական քննարկման վերադարձված աշխատանքների ցուցակ
15.01.2018 Ի գիտություն. Նախկինում ՀՀ ԲՈՀ-ի ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրապարակման համար ընդունելի հրատարակությունների ցուցակում ընդգրկված պարբերականներում հրապարակված գիտական հոդվածներն ընդունելի են անկախ այն հանգամանքից, թե այդ պարբերականն այժմ ՀՀ ԲՈՀ-ի ցուցակում է, թե՝ ոչ:
15.01.2018 Քաղվածք ՀՀ ԲՈՀ-ի խորհուրդի N 59 նիստի արձանագրությունից
26.12.2017 Ի գիտություն մասնագիտական խորհուրդների նախագահներին
21.11.2017 Գիտական հոդվածների տպագրությանը նպաստելու համար կայքում տեղադրվում է ռուսական այն բոլոր գիտական ամսագրերի ցուցակը, որոնք ընդգրկված են Web of Science կամ Scopus շտեմարաններից որևէ մեկում (տես Ցուցումներ)
27.09.2017 ԲՈՀ-ի խորհրդի 2017թ. սեպտեմբերի 11-ի նիստի որոշումներ
07.06.2017 Հաստատված են մասնագիտական քննությունների ծրագրերը և տեղադրված են սույն կայքում: Խնդրում ենք քննությունների հարցաթերթիկները կազմելիս առաջնորդվել համապատասխան ծրագրերով:
13.02.2017 Ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար գիտական հրատարակությունների մասին /տեղադրված է նոր ցուցակը՝ տես <<Պարբերականներ>>/
11.01.2016 Ի գիտություն մասնագիտական խորհուրդների գիտքարտուղարներին և հայցորդներին. Ատենախոսության էլեկտրոնային տարբերակը ԲՈՀ ներկայացնել Microsoft Word 2003, Unicode, GHEA Grapalat տառատեսակով
23.09.2015 ՀՐԱՀԱՆԳ. մասնագիտական խորհուրդների գիտքարտուղարներին
09.04.2015 Հղումներ բաժնում տեղադրված են Web of Science և Scopus շտեմարանների կայք էջերի հասցեները
08.04.2015 Ցուցումներ բաժնում տեղադրված է գիտական ղեկավար նշանակվելու թույլտվություն ստացած գիտությունների թեկնածուների ցուցակը
23.03.2015 Ցուցումներ բաժնում տեղադրված է <<Ատենախոսությունների թեմաները հաստատող հիմնարկների ցուցակը>>
04.02.2015 Ի գիտություն բոլոր մասնագիտական խորհուրդներին, ասպիրանտներին և հայցորդներին. սեղմագրի առավելագույն ծավալը համարել` թեկնածուական աշխատանքի համար 22 էջ, դոկտորական աշխատանքի համար` 38 էջ

Copyright 2009-2018 © SCC, All rights reserved. Coding by ASNET-AM