Կրթության և գիտության նախարարություն
Գլխավոր էջ Կապ մեզ հետ
ՀՀ ԲՈՀ
Գլխավոր էջ
ՀՀ ԲՈՀ-ի մասին
Իրավական ակտեր
Անվանացանկ
Պարբերականներ
Մասնագիտական խորհուրդ
Ցուցում ներ
ԲՈՀ-ի որոշում ներ
Արխիվ
Տարեկան ցուցանիշներ
Միջազգային կապեր
Հղում ներ


ՀՀ ԲՈՀ

Հայաստանի Հանրապետության Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովը կոչված է համակարգելու Հայաստանում գիտական որակավորման պարբերական գործընթացը, պահպանելու սահմանված պետական չափանիշները, գիտնականներին հանձնելու համապատասխան գիտական աստիճանի և գիտական կոչման վկայագրեր, ինչպես նաև զարգացնելու  միջազգային կապերը տվյալ բնագավառում:


ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
24.11.2015 2015թ. ՀՀ ԲՈՀ-ում չհաստատված կամ մասնագիտական խորհուրդներ կրկնական քննարկման վերադարձված աշխատանքների ցուցակ
23.09.2015 ՀՐԱՀԱՆԳ. մասնագիտական խորհուրդների գիտքարտուղարներին
09.04.2015 Հղումներ բաժնում տեղադրված են Web of Science և Scopus շտեմարանների կայք էջերի հասցեները
08.04.2015 Ցուցումներ բաժնում տեղադրված է գիտական ղեկավար նշանակվելու թույլտվություն ստացած գիտությունների թեկնածուների ցուցակը
23.03.2015 Ցուցումներ բաժնում տեղադրված է <<Ատենախոսությունների թեմաները հաստատող հիմնարկների ցուցակը>>
12.03.2015 Սույն կայքի Իրավական ակտեր բաժնում, տեղադրված է "ՀՀ -ում գիտական աստիճանաշնորհման կանոնակարգի" նոր տարբերակը
04.02.2015 Ի գիտություն բոլոր մասնագիտական խորհուրդներին, ասպիրանտներին և հայցորդներին. սեղմագրի առավելագույն ծավալը համարել` թեկնածուական աշխատանքի համար 22 էջ, դոկտորական աշխատանքի համար` 38 էջ
16.01.2015 Հաստատված է 2015թ. հունվարից գործող Ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների ու դրույթների հրատարակման համար ընդունելի պարբերականների ցուցակը (տես` Պարբերականներ)
17.12.2014 Մի շարք մասնագիտական խորհուրդներին նկատողություն հայտարարելու մասին
05.02.2014 ՀՀ ԿԳ նախարարի 05.02.2014թ. հ. 92-ԱՔ հրամանով հաստատվել է Հայաստանի գիտական մասնագիտությունների նոր անվանացանկը: Ի գիտություն գիտական կազմակերպությունների և մասնագիտական խորհուրդների նախագահներին` նոր անվանացանկի մասին
20.01.2014 ՀՀ ԿԳ նախարարի 20.01.2014թ. հ. 33-Ա/Ք հրամանը <<Ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար գիտական հրատարակություններին ներկայացվող պահանջները սահմանելու մասին>>

Copyright 2009-2015 © SCC, All rights reserved. Coding by ASNET-AM